tisdag 7 oktober 2014

Bevara ditt hjärta!

Gud fyller alla rum...


Mycket få mänskor lever idag...Försumma inte det lilla...Tacksamhet är hjärtats minne!Bara den...En bra lyssnare!Uppmuntran! Skogens tystnad...